Tekne

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde,  karaya veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu'nda belirtilen şartlara bağlı olarak  zarar görmesi teminat altına alınmaktadır. 
 
Teminat verilen başlıca riskler;
 
Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar
Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
Enkaz kaldırma masrafları
Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.

Sosyal Ağlarda Paylaş