Seyehat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık poliçeniz, seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da yaralanmanız sonucunda gereken tedavi masraflarınızı 30.000 Euro limit dahilinde karşılamaktadır.
 
Teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu seyahat ettiğiniz ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş yapılması veya sigortanızın bitiş tarihinde sona erer.
 
1.Bölge : Türkiye, Amerika, Kanada ve Japonya hariç tüm dünya
 
2.Bölge : Yurtdışı (Türkiye hariç Tüm dünya)
 
 
0-17 yaş arasındaki çocuklar anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. 65-75 yaş arası kişiler %50 ek prim ve 75 yaş üzeri kişiler %100 ek prim ödemek kaydı ile kaza ile ilgili durumlar için sigortalanabilirler. 65 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza durumlarına karşı kapsam altındadırlar. 
 
Dar Teminat Kapsamı 
Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı
Tıbbi Nakil
Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Nakli
Seyahatin İptali
 
Geniş Teminat Kapsamı (Dar teminatlara ilaveten aşağıdaki teminatları kapsamaktadır.) 
Refakatçi Nakli
Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri
Kişisel Eşyaların İkamesi
Gerekli İlaçların Sevki
Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü
Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama
Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü
Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi
Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
Acil Mesajların İletilmesi
İdari Asistans
Bagaj Kaybı veya Hasarı
Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
Hukuki Yardım
Poliçe kapsamındaki acil bir durumda (0216) 524 37 50 nolu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce aramanız 
Adınızı ve soyadınızı, Poliçe Numarasınızı ve geçerlilik tarihini
Size ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
Karşılaştığınız problemi ve istenen yardımın türünü bildirmeniz gerekmektedir.

Sosyal Ağlarda Paylaş