Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar. 
 
Mali Müşavir 
Mimar
Yeminli Mali Müşavir 
Doktor
Mühendis 
Avukat

Sosyal Ağlarda Paylaş