Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay  sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik  bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya  kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların  taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması  ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan  dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer  Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini  Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya terettüp edecek  hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar ile işbu özel şartlar çerçevesinde  teminat altına alır.


Sosyal Ağlarda Paylaş