İnşaat Tüm Riskler

 

İnşaat All Risk

 

Sigorta konusunu teşkil eden değerler, teminat müddeti içerisinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde, poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini İnşaat Sigortası Genel Şartları, ve Munich Re klozları gereğince sigorta edilir. 
 

İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR :
  • İnşaat Ekipmanları
  • Şantiye ve Barakalar
  • Genişletilmiş Bakım
  • Enkaz Kaldırma
  • Deprem
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
  • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Sosyal Ağlarda Paylaş